Uppdragsexempel:

Verksamhetsutveckling

Utredningar

Projektledning

Administrativ service

 

Teman:

Verksamhetsanalys

Effektiv styrning

Kommunutveckling

Befolkningsprognoser

Frågeundersökningar

 

Företaget:

Konsultpresentation

KERABs policy och regler för kvalitet

KERABs ekonomi

 

 

KERAB är ett konsultföretag för tjänster inom management och samhällsplanering. Uppdragstyperna är

o    översyner och förändringar av verksamheters innehåll, organisation och styrning,

o    utredningar, utvärderingar och planer för verksamhets­områden och samhällssektorer - ofta med krav på kvalificerad ekonomisk eller statistisk kompetens,

o    projektledning samt

o    administrativ service med inslag av verksamhetsutveckling, utredning eller projektledning.

Företagets tjänster grundas på lång, praktisk erfarenhet.

KERABs fullständiga namn är Kvalitet, Effektivitet och Rationalitet AB. Namnet anger företagets mål för sina uppdrag - hur de ska genomföras och vilka resultat de ska ge. Viktiga hjälpmedel för att nå målen är egna analysscheman, systemmodeller, checklistor och beräkningsprogram som både är teoretiskt välgrundade och praktiskt verklighetsförankrade.

 

Post- och besöksadress:

KERAB

Broslättsgatan 39

431 31 Mölndal

 

Tel: 031-339 19 92

E-postadress: info@kerab.se

Webbadress: www.kerab.se

 

Organisationsnummer:

556464-9977

 

KERAB är godkänt för F-skatt och momsregistrerat

Copyright © KERAB

 

Senaste ändringsdatum för denna webbplats:

2016-03-08